VERIFYING SECURITY SINCE 1999

... våra lösningar

Har ni behov av ett beslutstöd för att kunna vidta effektiva åtgärder inom informationssäkerhet?

Veriscans patenterade metod för mätning av säkerhetsnivå, Veriscan Rating® ger heltäckande och jämförbara mätresultat samt åtgärdsprogram.

Inför ni ledningssystem för informationssäkerhet, LIS?

Veriscan erbjuder ett komplett utbud av lösningar för t ex införande av ledningssystem, LIS enligt ISO/IEC 27001.

Informationssäkerhet är vår specialitet

Veriscan har specialiserade tjänster och verktyg inom en rad områden:

Kontinuitetsplanering, riskhantering, informationssäkerhetsutbildning, sårbarhetsanalyser, kravställning, informationsklassning, revision mm.

Veriscan stödjer en rad olika organisationer såväl nationellt som internationellt att förbättra arbetet med informationssäkerhet.

Läs gärna mer om hur vi sedan 1999 har arbetat med informationssäkerhet och standarder, framförallt den globala ISO 27000 serien inom informationssäkerhet.

SENASTE NYTT

Nyhet

Prestandamätning med Veriscan Rating®

Många myndigheter mäter sin informationssäkerhet

LÄS MER