svenska  english

Mätningar med Veriscan Rating™

Veriscan Basic

Veriscan Basic

  • Veriscan Basic™ är en gapanalys som är inriktat på ISO/IEC 27001 inkl annex A.
  • Genomförs som tjänst med stöd av Veriscan vEAVER

Veriscan Basic™ används i regel i samband med ett införande projekt av LIS/ISMS enligt ISO/IEC 27001 Ledningsystem för informationssäkerhet och ISO/IEC 27003 Guide för Införande.

Veriscan Basic™ är en gapanalys som till skillnad från Veriscan Rating® är mer inriktat på ett förenklat nuläge baserat på ISO/IEC 27001.

Veriscan Basic™ går att utöka med ytterligare moduler. För närvarande finns moduler för kontinuitetshantering, mot NIS-direktivet samt gällande personuppgiftshantering.

Kontakt

Kontakta Veriscan för mer information.
Email: info@veriscan.se