svenska  english

Mätningar med Veriscan Rating™

Veriscan Rating

Veriscan Rating 1-5

  • Prestandamätningar över tid med olika anpassade mätprogram beroende på typ och storlek av verksamheten
  • Genomförs som tjänst med stöd av Veriscan vEAVER

Det finns ett antal standardiserade mätprogram att utgå ifrån beroende på typ och storlek av verksamhet. Varje högre mätprogram adderar i princip det lägre mätprogrammet. De fem standardiserade mätprogrammen erbjuds som tjänst till fastpris.

Till Veriscan Rating® mätprogram finns ett stort antal möjliga tilläggsmoduler t.ex. Outsourcing, SCADA/ICS, Systemutveckling mm.

Beroende på verksamhetens behov finns specialmätningar såsom ommätning, delmätning eller uppföljningsmätning. Veriscan Rating® verifikat kan utfärdas vid en godkänd mätning av specifikt mätprogram.

  • Rating® 1 Avsett för enklare och mindre organisationer t.ex. underleverantör som löpande vill uppvisa ett mått på sin informationssäkerhet eller att enklare jämföra olika organisatoriska enheter inom en större koncern.
  • Rating® 2 Avsett för främst tillverkande industri med höga krav på tillgänglighet.
  • Rating® 3 Avsett för en verksamhet som har krav på olika skyddsnivåer i olika delar av verksamheten. Kraven är riktade mot informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Veriscan Rating® 3 är normmätprogrammet mot ISO/IEC 27001 och 27002.
  • Rating® 4 Avsett för en transaktionsintensiv verksamhet som förutom krav på olika skyddsnivåer i olika delar av verksamheten också har utökade krav på spårbarhet.
  • Rating® 5 Avsett för en högsäkerhetsorienterad verksamhet med extremt höga krav på olika skyddsnivåer och då framför allt konfidentialitet.

Kontakt

Kontakta Veriscan för mer information.
Email: info@veriscan.se