svenska  english

Mätningar med Veriscan Rating™

Veriscan vMM

Veriscan Maturity Measurement - vMM

  • Mognadsmätningar av processer
  • Genomförs som tjänst med stöd av Veriscan vEAVER

vMM är en mognadsmätning gentemot framför allt ISO/IEC 27001 inklusive bilaga A och ISO/IEC 27002. Den används med fördel av organisationer som har haft ett ledningssystem för informationssäkerhet igång i några år och som vill kunna sätta ambitionsnivåer för att ständigt förbättra sitt arbete. En vMM genomförs i intervjuform och efter analys av resultaten får kunden såväl en sammanfattande rapport med tydliga grafer kopplat till mognadsnivåer som en detaljerad rapport som täcker in områdena organisatorisk och fysisk informationssäkerhet samt IT-säkerhet/cybersäkerhet. Kopplat till denna nivå av rapport finns rekommendationer för att ytterligare förbättra det detaljerade området, och därmed komma upp till nästa mognadsnivå. Kombinera gärna detta resultat med vårt verktyg för planering av aktiviteter, vAKE.

Det går att bygga på en vMM med andra områden – för närvarande finns även en modul för kontinuitetshantering enligt ISO 22301.

Kontakt

Kontakta Veriscan för mer information.
Email: info@veriscan.se