svenska  english

Riskhantering (med stöd av VeriscanRISK)

VeriscanRISK

Veriscan Riskhantering

  • Stöd i Risk- och Säkerhetsanalyser
  • Genomförs som tjänst med stöd av VeriscanRISK

En riskanalys genomförs enligt Veriscans modell i två steg, ett där risker identifieras och värderas i sannolikhet och konsekvens, ett där organisationen beslutar om vilka risker som ska åtgärdas eller accepteras.

Vi genomför riskanalyser med fokus på allmän informationssäkerhet, riskanalyser med teknisk inriktning samt riskanalyser kopplat till dataskydd/personuppgiftshantering.

Omfång och fokus för riskanalysen avgör bemanningen vid riskanalysen, så att Veriscans specialister kan stötta i diskussioner om risker och lämpliga åtgärder.

Slutresultatet från en riskanalys är tydliga rapporter som kan användas av organisationen för uppföljning av beslutade åtgärder. Om kunden har användarlicens för VeriscanRISK så kan åtgärdsansvariga själva registrera status för sina åtgärder direkt i verktyget.

Kontakt

Kontakta Veriscan för mer information.
Email: info@veriscan.se