svenska  english

Mätningar med Veriscan Rating™

Veriscan vSA

Veriscan Self Assessment - vSA

Med verktyget Veriscan Self Assessment (vSA) kan du själv utföra självskattningar inom din organisation eller mot underleverantörer eller affärspartners. Gränssnittet i verktyget är enkelt och lättförstått och du kan utforma dina frågor för att ge dig en god överblick och jämförbarhet.

Du kan välja vilka olika avdelningar, processer eller verksamhetsdelar som ska följas upp utifrån Organisatorisk-, IT-System- eller Fysisk säkerhet. Du får då en god överblick och kan prioritera var du ska sätta in vilka insatser för att få ut mest säkerhet. Självskattning ger också ett bra underlag för den interna kommunikationen kring säkerhet inom din organisation.

När du arbetar med Veriscan Self Assessment kan du ta fram rapporter, som skapas automatiskt i programmet i samband med genomförandet av självskattningen. Rapporterna är baserade på självskattningens resultat och delas in i de områden som din organisation har valt att mäta.

Resultaten i rapporten presenteras så att det går att förmedla till olika målgrupper i organisationen. Mätresultatet visas på ett överskådligt sätt i grafiska diagram. Den grafiska presentationen gör det lätt att jämföra resultaten.

Kontakt

Kontakta Veriscan för mer information.
Email: info@veriscan.se