svenska  english

Riskhantering (med stöd av VeriscanRISK)

arbeta med riskanalyser med fokus på informationssäkerhet blir allt viktigare för företag och myndigheter.

Veriscan har lång erfarenhet av att stötta organisationer med riskhanteringsprocesser, metoder och verktyg. De flesta av våra kunder väljer nu att använda vårt riskhanteringsverktyg, VeriscanRISK (länk till produktsidan), på grund av dess användarvänlighet och flexibilitet.

Men vi hjälper även till med att utveckla, förbättra och tillämpa andra verktyg, om kunden så önskar, och bidrar i övrigt med arbetet att få en bra riskhanteringsprocess med stöd för rapportering och uppföljning.

Vårt arbetssätt bygger på det riskbaserade synsättet i ISO 27000-serien samt i ISO 31000.

Riskhantering

I våra uppdrag med LIS-införanden tar vi tillsammans med kunden fram en process för riskhantering för hela organisationen och kopplar samman hanterade risker med kraven i ISO/IEC 27001, Bilaga A. På så vis får organisationen en långsiktigt hållbar riskhantering som bidrar till en god styrning av informationssäkerheten.

Kontakt

Kontakta Veriscan för mer information.
Email: info@veriscan.se