svenska  english

Cybersäkerhet och informationssäkerhet - Hur väl fungerar den?

Förmågan att skydda sin information blir allt viktigare för organisationer, både för att verksamheten ska fungera men också för lagefterlevnad och för att förstärka organisationens rykte.

Men vilket skydd ska då information ha?

Området är stort och kan vara komplext, då skyddet ska vara jämförbart oavsett om informationen finns internt, externt, i molnet eller hos medarbetare.

Med Veriscan: s erfarenhet paketerat i unika lösningar hjälper vi dig skapa medveten cyber/informations-säkerhet, som är enkel, tydlig och utan överinvesteringar.

Har vi väckt ditt intresse om att veta mer? Kontakta oss gärna så kan vi utveckla vad som är medveten cyber/informations-säkerhet för just din organisation.

GDPR

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR, och gäller sedan 25 maj 2018), innehåller krav på hur organisationer skyddar och hanterar personuppgifter om medborgare i EU.

Veriscan har lång erfarenhet av att hjälpa företag och myndigheter att utveckla sitt informationssäkerhetsarbete, baserat på ISO 27000-standarder som vi sedan starten deltagit i utvecklingen av. Vi stödjer er utifrån en välbeprövad metodik och lättanvända verktyg för att kartlägga och skydda era personuppgifter och möta kraven i dataskyddsförordningen.

Identifiering (VAR?) Värdering (DPIA) Risk och Skydd Mätning och Förbättring

Läs mer om GDPR och våra lösningar

Vad kan vi hjälpa er med?

VeriscanRating

Mätningar
Veriscan Rating™

VeriscanRISK

Riskhantering
(med stöd av VeriscanRISK)

Veriscan vIC

Klassificering
(med stöd av vIC)

Veriscan Ledningssystem

Tjänster för Ledningssystem
för Informationssäkerhet
och certifiering